Công Ty Cổ Phần STR

・ Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần STR (sau đây gọi là " Công ty ") luôn thúc đẩy việc bảo mật thông tin cá nhân, thiết lập chính sách bảo mật thông tin cá nhân, xây dựng hệ thống bảo mật thông tin cá nhân, đảm bảo rằng tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân, như dưới đây:

Quản lý thông tin cá nhân
Để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và luôn cập nhật mới, đồng thời ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo và rò rỉ thông tin, Công ty luôn duy trì một hệ thống bảo mật, thiết lập hệ thống quản lý, thực hiện các biện pháp cần thiết như giáo dục nhân viên triệt để, xây dựng các đối sách an toàn, quản lý thận trọng các thông tin cá nhân.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được nhận từ khách hàng, Công ty chỉ sử dụng để liên lạc, liên hệ nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc gửi bằng thư điện tử hay tài liệu
Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
"Công ty sẽ quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi một trong những điều sau đây được áp dụng."
Khi có sự đồng ý của khách hàng
Để thực hiện dịch vụ mà khách hàng mong muốn, trường hợp cần phải cung cấp Công ty sẽ dựa theo pháp luật cung cấp thông tin cho công ty thuê ngoài.
Đối sách an toàn cho thông tin cá nhân
Công ty thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.
Xác nhận nhân vật
Khi khách hàng có nguyện vọng muốn xem, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân của chính cá nhân đó, sau khi xác nhận đúng chính xác là cá nhân đó, Công ty sẽ đáp ứng.
Tuân thủ, xem xét pháp luật và các quy định
Công ty tuân thủ luật pháp của Nhật Bản và các quy định khác cho các thông tin cá nhân công ty nắm giữ, đồng thời sẽ xem xét lại chính sách này khi thích hợp và nỗ lực cải thiện chính sách.
Việc liên hệ
Mọi thắc mắc liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân của Công ty, vui lòng liên hệ đến công ty như dưới đây:
Công ty cổ phần STR
Post code 932-0121 / 355-1 Yasui, Tp. Oyabe, Tỉnh Toyama
TEL:0766-61-4545 FAX:0766-61-4609
str@str.or.jp
Ngày ban hành
Ngày 1 tháng 5 năm 2019.